Aloha ideologia


A - kahai • L - okahai • O - lu'olu • H - a'aha'a • A - houi

ALOHA

Aloha to nie tylko hawajskie pozdrowienie – to przede wszystkim filozofia życiowa rdzennych mieszkańców Hawajów.
Legenda głosi, że każda litera w słowie aloha ma ukryte znaczenie.
My tworzymy nasze małe Hawaje w Rewie.  W Aloha dbamy o to, by duch aloha był obecny w naszym i Waszym życiu, na plaży i wodzie.

– kahai

wyraża życzliwość i uprzejmość

– okahai

to dążenie do jedności i harmonii

– lu’olu

to okazywanie sympatii i zadowolenia

– a’aha’a

wyraża umiarkowanie i skromność

– houi

oznacza cierpliwość i wytrwałość